Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

International økonomi

Udbud af amerikanske statsobligationer og den lange rente

I USA ventes der store budgetunderskud i de kommende år med kraftigt øgede udstedelser af statsobligationer til følge. Artiklen gennemgår nogle af de seneste udbuds- og efterspørgselstendenser samt empiriske sammenhænge mellem udbuddet af statsobligationer og den lange rente i USA.