Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Udviklingen i europæisk værdipapirafvikling

I Europa foregår afvikling af indenlandske værdipapirhandler billigt og effektivt gennem nationale systemer. Derimod er det væsentligt dyrere og besværligere at afvikle grænseoverskridende handler. Det hæmmer den udvikling af et indre kapitalmarkedi EU, der var forventet i forbindelse med introduktionen af euroen, afviklingssystem for værdipapirer, Target2-Securities. Artiklen beskriver dette projekt, og den betydning en fælles afviklingsplatform kan få for de danske deltagere.