Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Virkning af finanspolitik under krisen

Under den finansielle og økonomiske krise er et centralt spørgsmål, i hvor høj grad finanspolitik kan bidrage til at stabilisere økonomien. Artiklen ser nærmere på den førte finanspolitik under krisen og de mulige makroøkonomiske virkninger af denne. Sammensætningen af de finanspolitiske lempelser har bl.a. betydning for effekterne. Den finanspolitiske holdbarhed er desuden afgørende for, hvor ekspansiv finanspolitikken kan være.