Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 60/2009: Forbrugerpriser i Danmark 1502-2007

I papiret præsenteres et forbrugerprisindeks for Danmark 1502-2007. For perioden efter 1815 er indekset baseret på eksisterende forbrugerprisindeks, mens der konstrueres nye data for perioden før 1815. For de tidligste år 1502-1712 omfatter det nye forbrugerprisindeks udelukkende kornpriser, mens perioden 1712-1800 er baseret på det omfattende prismateriale, som er indsamlet i relation til det nyligt afsluttede projekt om Dansk Prishistorie. Hvis man definerer prisstabilitet som en årlig inflationsrate på omkring 2 pct. eller derunder, har de sidste fem århundrede i Danmark været domineret af prisstabilitet. Ses der bort fra egentlige krigsperioder er der kun én enkelt undtagelse fra det overordnede billede af prisstabilitet: De første fire årtier efter afslutningen af 2. verdenskrig, hvor inflationsforventningerne mistede deres anker.