Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Betalinger

WP 61/2009: E-Payment products and value-added services – moving towards an innovative European internal market

Centralbanker analyserer løbende spørgsmål vedrørende detailbetalinger –eller blot betalinger – med henblik på at fremme brugen af de for samfundetmest hensigtsmæssige betalingsformer. I de seneste år har elektroniskebetalinger, dvs. betalinger, der indledes og afvikles elektronisk, gradvist erstattet manuelle, papirbaserede betalinger. Det afspejler den højere grad af bekvemmelighed, sikkerhed og efficiens, som er knyttet til elektroniskebetalinger. Derudover kan graden af efficiens øges ved hjælp aftillægsydelser, såkaldte value-added services, VAS. Eksempler på VAS erelektronisk fakturering og afstemning, som er tids- ogomkostningsbesparende for alle parter. I dette arbejdspapir forklaresbegreberne elektroniske betalinger og VAS. Der tages udgangspunkt iSEPA-projektet (Single Euro Payments Area), hvor der i øjeblikket er bekymring over fremdriften. Det konkluderes, at de nødvendige fremskridtkan opnås ved øget udbredelse af realtidsafvikling af betalinger samttillægsydelser, der understøtter fuld straight-through processing, STP.