Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Aktuelle tendenser i Færøernes økonomi

Det økonomiske tilbageslag har bredt sig til hele den færøske økonomi, og beskæftigelsen faldt i 2009 i alle sektorer på nær den offentlige. Fiskeriet er ramt af lave fangstmængder og faldende fiskepriser, men fremgang spores nu i visse dele af erhvervet. Eksporten af laks fra havbrugene bidrager til at holde eksporten stabil. Importen er faldet, så underskuddet på handelsbalancen er elimineret. Landskassen og kommunerne har stigende underskud og gæld som følge af tilbageslaget og en ekspansiv finanspolitik.