Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Pengepolitik

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner

Nationalbanken følger løbende udviklingen på pengemarkedet og foretog i april 2010 en undersøgelse af omsætningen. Det danske pengemarked blev ligesom de internationale pengemarkeder ramt af den finansielle krise. Un¬dersøgelsen dokumenterer, at omsætningen i pengemarkedet er reduceret i forhold til perioden før krisens udbrud i august 2007, og at sikrede produkter står for en større del af omsætningen end tidligere. Omsætningen af usikrede lån er især faldet for længere løbetider, hvor markedet er så godt som forsvundet. Faldet i omsætningen i usikrede kroneudlån betyder et mindre handelsgrundlag bag fastsættelsen af Cibor (Copenhagen Interbank Offered Rate).