Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Basel III: Makroprudentiel regulering ved hjælp af modcykliske kapitalbuffere

Med de kommende Basel III-regler introduceres makroprudentiel regulering i form af modcykliske kapitalbuffere. Hvis de kommende regler havde været indført tidligere, kunne de have sikret, at banksektoren havde været bedre kapitaliseret, og at stødpuderne til at absorbere tab havde været højere ved indgangen til krisen. I artiklen diskuteres implementeringen og fastsættelsen af den modcykliskekapitalbuffer.