Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Centrale modparter på derivatmarkederne

Den finansielle krise synliggjorde de systemiske risici ved den omfattende handel med finansielle derivater. Artiklen beskriver, hvordan clearing gennem centrale modparter under visse omstændigheder kan reducere sådanne risici, og redegør for den forestående EU-regulering på området.