Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Clearing via centrale modparter i Danmark

Som følge af gennemførelsen af EU's direktiv om markeder for finansielle instrumenter, MiFiD, er der i de seneste år sket væsentlige ændringer i den europæiske infrastruktur på værdipapirområdet. Oprettelsen af alternative handelsplatforme som følge af, at fondsbørserne mistede eneret på aktiehandel, øgede behovet for clearing i centrale modparter. Artiklen beskriver, hvad en central modpart er, og redegør for indførelsen af en central modpart på det danske aktiemarked i efteråret 2009.