Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Dankortbetalinger og detailomsætning

Nationalbanken har siden 2005 anvendt dankortbetalinger som indikator for detailomsætningen. Den oprindelige model udvides til at kunne give et skøn pådet sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailomsætningen, der er af stor betydning for vurderingen af konjunkturudviklingen. De opstillede modeller er bedre til at forudsige detailomsætningen end den oprindelige model.