Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Den økonomiske udvikling i Danmark og Sverige i de senere år

Sverige har haft et stærkere vækstforløb end Danmark forud for og tilsyneladende også efter krisen. OECD vurderer, at den potentielle vækst er højere i Sverigeend herhjemme. Det skyldes i høj grad, at den svenske finanspolitik har været mere disciplineret end den danske, og at lønstigningerne har været lavere trods en væsentligt stærkere produktivitetsstigning. Forskellene i valutakurspolitik har ikke været afgørende for forskellene i økonomisk udvikling.