Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Globale ubalancer – en trussel mod opsvinget?

Globale ubalancer er et centralt problem i verdensøkonomien. Internationale organisationer anbefaler igen og igen at skabe en bedre balance mellem opsparing og investering i specielt USA og Kina. Artiklen belyser, hvorfor store globale ubalancer kan medføre risici for den økonomiske og finansielle stabilitet, og gør status over udviklingen i be-talingsbalancerne siden krisens begyndelse og over de tiltag, der foreløbig er gennemført for at mindske ubalancerne. Der sættes også fokus på samspillet mellem globale ubalancer og global vækst samt de udfordringer, der følger af, at der både er store uligevægte på de offentlige budgetter og på betalingsbalancerne ('twin deficits').