Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

IMF

IMF's kvote- og styrelsesreform 2010

Artiklen gennemgår i hovedtræk resultaterne af Den Internationale Valutafonds, IMF's, kvote- og styrelsesreform, som blev vedtaget af IMF's bestyrelse den 5. november 2010.