Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Industrieksport og lønkonkurrenceevne

Lønomkostningerne forbundet med industriproduktionen er siden 1995 steget mere i Danmark end i udlandet. I samme periode har dansk industrieksport tabtmarkedsandele. Tabet har været større end i flere sammenlignelige lande. Der har siden 1995 været en tendens til, at lande med den største forværring af lønkonkurrenceevnen i industrien har klaret sig dårligst på industrieksportmarkedet.