Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Internationale stresstest

Artiklen gennemgår i hovedtræk principperne bag og resultaterne af stress¬testen af europæiske banker i juli 2010.