Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Krisen på de europæiske statsgældsmarkeder

Finanskrisens efterregning har udløst en statsgældskrise i Europa. For første gang i euroens historie har et euroland været på randen af statsbankerot. Artiklen belyser, hvordan den omfattende krise på de europæiske statsgældsmarkeder kunne opstå. Vidtgående redningstiltag har alene købt de kriseramte lande tid til at gennemføre finanspolitiske stramninger og strukturelle reformer.