Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvantitative studier af Danmarks monetære og finansielle historie

Afhandlingen indledes med nogle refleksioner omkring karakteren og nytten af kvantitative økonomisk-historiske analyser efterfulgt af ti artikler indeholdende kvantitative studier af Danmarks monetære og finansielle historie. Det første mål med forskningsprojektet bag afhandlingen har været et forsøg på at lukke nogle af de huller, som findes i den eksisterende monetære og makroøkonomiske historiske statistik for Danmark, og i afhandlingen præsenteres adskillige nye datasæt: Finansielle statuskonti 1875-2008 (artikel 1), renter 1875-2008 (artikel 2), nominelle og reale effektive kronekursindeks 1875-2003 (artikel 3), en detaljeret input-output tabel for 1934 (artikel 4), den offentlige sektors budgetsaldo 1875-2005 (artikel 5), et input-output baseret underliggende inflationsmål 1903-2002 (artikel 6), grænseoverskridende porteføljebevægelser 1984-2004 (artikel 7), udlån fordelt på sektor og branche 1951-2008 (artikel 8), tidsserier for strukturerne på arbejdsmarkedet 1875-2007 (artikel 9) og et forbrugerprisindeks 1502-2007 (artikel 10). Det andet mål med forskningsprojektet bag afhandlingen har været et forsøg på at øge vores indsigt i Danmarks monetære og finansielle historie via nye empiriske analyser af en række specifikke problemstillinger baseret på de nye datasæt, som præsenteres i afhandlingen. De emneområder, som behandles, er: Monetære tendenser og konjunkturcykler (artikel 1 and 8), renter og inflationsforventninger (artikel 2), valutakontrol, valutakursadfærd og kapitalbevægelser (artikel 3, 4 and 7), den cykliske påvirkning af den offentlige sektors budgetsaldo (artikel 5), inflationsdynamik (artikel 6 and 10) og arbejdsmarkedsstrukturernes afhængighed af det monetære regime (artikel 9).