Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2010 1. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Dansk økonomi 2010-12; Target2-Securities; Industrieksport og lønkonkurrenceevne; Stigningen i prisen på guld i de seneste år; Udviklingen på oliemarkedet; Reguleringsinitiativer på det finansielle område; Nye betalingsinstrumenter; Ny metode til estimation af formueindkomsten på betalingsbalancen; Dankortbetalinger og detailomsætning; Tabelafsnit. Kvartalsoversigt – 2. kvartal 2010 planlægges offentliggjort 10. juni 2010.