Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Kvartalsoversigt, 2010 3. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Globale ubalancer – en trussel mod opsvinget? Udviklingen på industrilandenes arbejdsmarkeder gennem krisen; Aktuelle tendenser i Færøernes økonomi; Pengeinstitutters likviditetsstyring; Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner; Clearing via centrale modparter i Danmark; Centrale modparter på derivatmarkederne; Internationale stresstest. 4. kvartal 2010 planlægges offentliggjort 9. december 2010. Se mere i uddrag til pressen og udtalelser af Nils Bernstein i pressemeddelelsen