Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Internationalt samarbejde

Kvartalsoversigt, 2010 4. kvartal

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Den økonomiske udvikling i Danmark og Sverige i de senere år; Økonomiske ubalancer i euroområdet; Styrket økonomisk samarbejde og overvågning i EU; Krisen på de europæiske statsgældsmarkeder; Basel III: Makroprudentiel regulering ved hjælp af modcykliske kapitalbuffere; Valutamarkedet 2010; IMF's kvote- og styrelsesreform 2010; 1. kvartal 2011 planlægges offentliggjort 16. marts 2011.