Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalingsbalance

Ny metode til estimation af formueindkomsten på betalingsbalancen

Nationalbanken har udviklet en ny model, som fra januar 2010 benyttes til at estimere formueindkomsten fra direkte investeringer. Den nye model inddrager imodsætning til hidtidig praksis information om den forventede konjunkturudvikling og forventes at føre til et bedre skøn for de foreløbige opgørelser af bruttobevægelser på betalingsbalancen.