Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Nye betalingsinstrumenter

Forbrugere anvender i stigende grad nye betalingsformer, når de foretager betalinger i forretninger og på internettet. Det omfatter mobilbetalinger og betalingermed såkaldte elektroniske penge samt netbankbetalinger i forbindelse med handel på internettet.