Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Økonomiske ubalancer i euroområdet

Siden 1999 har euroområdet generelt nydt godt af lav og stabil inflation samt øget samhandel og investeringer på tværs af landene. Udviklingen dækker imidlertid over opbygningen af store ubalancer imellem eurolandene. Artiklen undersøger drivkræfterne bag ubalancerne i euroområdet, og hvad der kan gøres for at mindske dem. Analysen viser, at kapitalindstrømningen fra overskudslandene ikke i tilstrækkelig grad øgede produktiviteten i euroområdets underskudslande, og at deres finanspolitik var for lempelig. Dermed blev ubalancerne i underskudslandene i sidste ende uholdbare. Disse lande skal nu igennem en økonomisk hestekur og gennemføre strukturelle reformer af bl.a. arbejdsmarkedet. Overskudslandene kan på kort sigt ikke afhjælpe problemerne i underskudslandene, da samhandlen med underskudslandene er begrænset. På langt sigt kan strukturreformer i overskudslandene være med til at øge de indenlandske investeringsmuligheder og dermed bidrage til en reduktion af ubalancerne. Rammeværket for det økonomisk-politiske samarbejde i EU skal styrkes for at forhindre nye uholdbare ubalancer og risici.