Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Pengeinstitutters likviditetsstyring

Likviditet eller mangel på samme har været et centralt element under den finansielle krise. Konsekvenserne af utilstrækkelig likviditetsstyring i pengeinstitutter har understreget behovet for at øge forståelsen af de likviditetsrisici, de påtager sig. Problemerne har sat likviditetsstyringen øverst på den politiske dagsorden og har affødt en række internationale initiativer med det formål at styrke institutternes likviditet og styringen heraf. Artiklen beskriver, hvad likviditet er, hvilken rolle pengeinstitutter spiller i frembringelsen af likviditet i samfundet, og hvordan de styrer deres likviditet. Endelig beskrives kort danske pengeinstitutters aktuelle likviditetssi¬tuation.