Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe, som har analyseret afviklingstiderne for nationale betalingsoverførsler. Arbejdsgruppens rapport beskriver den danske infrastruktur for detailbetalinger og de udenlandske erfaringer på området. Det tager i Danmark typisk én dag fra en elektronisk betaling foretages, til den er modtager i hænde. Arbejdsgruppen peger på tre tiltag, der vil kunne give kortere afviklingstider. Finansrådet, PBS og Nationalbanken vil på baggrund af rapporten udarbejde et endeligt beslutningsgrundlag for eventuelle omlægninger i betalingsinfrastrukturen. Rapporten findes kun på dansk.