Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Reguleringsinitiativer på det finansielle område

Finanskrisen har afsløret en række svagheder i reguleringen af den finansielle sektor. På den baggrund har myndigheder og internationale samarbejdsorganisationerlanceret forslag og initiativer, der skal forbedre reguleringen. Artiklen beskriver vedtagne, foreslåede og planlagte ændringer i lovgivningen på kapitaldæknings-,likviditets- og regnskabsområdet.