Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Statens låntagning og gæld 2009

Nationalbanken offentliggør i dag publikationen Statens låntagning og gæld 2009.I 2009 steg den danske statsgæld efter en årrække med store overskud på statens finanser. Ved udgangen af året var statsgælden 302 mia.kr., svarende til 18 pct. af BNP.