Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Om Nationalbanken

Stigningen i prisen på guld i de seneste år

Prisen på guld er mere end fordoblet i løbet af de sidste 5 år. Artiklen beskriver guldmarkedet, og der gives en række forklaringer på stigningen. Guldprisen ermeget afhængig af forventninger til fremtiden. Særligt kan ændrede forventninger til inflation, centralbankers adfærd og økonomisk usikkerhed påvirke guldprisen. Derudover har ændringer i de strukturelle udbuds- og efterspørgselsforhold og udviklingen i dollarkursen betydning for guldprisen. Hovedparten af disse faktorer har været understøttende for en høj guldpris.