Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

ECB

Stresstest, 2. halvår 2010

Den danske finansielle sektor vurderes som helhed at have tilstrækkeligt med kapital og likviditet i det forventede økonomiske scenario. Det er imidlertid vigtigt at have en solid kapitalbuffer til at imødegå uforudsete hændelser. Pengeinstitutterne bør fortsætte med at konsolidere og styrke kapitalforholdene samt forberede sig på kommende regulering og tilbagebetaling af eventuelle statslige kapitalindskud fra 2012 og fremefter. Samtidig bør pengeinstitutterne styrke likviditeten, så de er rustede til udløbetaf udstedelser med individuel statsgaranti i 2012-13.