Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Styrket økonomisk samarbejde og overvågning i EU

Udviklingen i EU-landenes offentlige budgetunderskud og offentlige gæld har haft stor betydning for den måde, hvorpå den økonomiske og finansielle krise har udspillet sig inden for EU. Det er blevet klart, at de nuværende rammer for det økonomiske samarbejde i EU ikke har været tilstrækkelige. Artiklen beskriver indholdet i kommissionens og Van Rompuy arbejdsgruppens vidtgående forslag til at styrke den økonomiske overvågning og samarbejdet i EU. De største ændringer vil ske for landene i euroområdet, men også lande, der som Danmark står uden for eurosamarbejdet vil blive påvirket. Samlet er de nye tiltag et vigtigt skridt i retning af at øge den økonomiske stabilitet i EU.