Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Tabelafsnit, kvartalsoversigt, 1. kvartal 2010

Tabelafsnit til Kvartalsoversigten, 1. kvartal 2010