Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Udviklingen på industrilandenes arbejdsmarkeder gennem krisen

Arbejdsmarkederne i de enkelte industrilande har reageret meget forskelligt på den økonomiske krise. Yderpunkterne er faldende arbejdsløshed i Tyskland og stærkt stigende arbejdsløshed i især USA, Irland og Spanien. Der har været betydelig spredning på tværs af lande i sammenhængen mellem produktionstab, beskæftigelse og arbejdsløshed, og spredningen har været større end ved tidligere kriser. Forskellene i arbejdsmarkedernes reaktionsmønstre kan bl.a. forklares ved, at nogle lande har gjort brug af ordninger med nedsat arbejdstid.