Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Udviklingen på oliemarkedet

Olieprisen har bevæget sig markant inden for de seneste år. Kraftige stigninger i olieprisen blev efterfulgt af et priskollaps under den økonomiske krise. Artiklenbeskriver udviklingen på oliemarkedet de seneste år og en række af de faktorer, der ligger bag de store prisudsving.