Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Valutamarkedet 2010

Omsætningen på det danske valutamarked steg med 24 pct. fra 2007 til 2010. Det er en afdæmpet vækst i forhold til perioden 2004 til 2007, hvor den blev mere end fordoblet. Det globale valutamarked udviste samme tendens som det danske og steg med godt 20 pct. Især har et stigende antal af aktører på markedet bidraget til den forøgede omsætning. Samtidig bliver valuta i højere grad set som en selvstændig aktivklasse for institutionelle investorer, hvilket har øget aktiviteten i markedet.