Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

WP 64/2010: Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from aggregate data

Vi estimerer en multi-sektor-model med stive priser for den amerikanske økonomi, hvor graden af prisstivhed kan variere mellem sektorerne. Til dette formål opstiller vi en modelramme, der tillader os at udlede information fra makroøkonomiske tidsserier om den underliggende fordeling af prisstivhed på tværs af sektorerne. Identifikationen er mulig, idet effekten af økonomiske chok på makroøkonomiske variable via prisdannelsen varierer mellem sektorerne: Sektorer med udtalt prisstivhed fører således til en mere lavfrekvent påvirkning af chok på de makroøkonomiske variable. Når modellen estimeres alene på makroøkonomiske variable for nominelt og realt BNP, opnår vi en estimeret fordeling af prisstivhed på tværs af økonomien, som stemmer godt overens med den empiriske fordeling, man kan konstruere fra mikroøkonomiske studier af prisdannelsen i USA. Vi estimerer også fordelinger for prisstivheden i ti andre lande, inkl. Danmark. Endelig udnytter vi vor bayesianske tilgang til at kombinere de makroøkonomiske tidsserier med informationen om prisstivhed fra de mikroøkonomiske studier i en integreret estimationsalgoritme. Vores resultater viser, at det er af afgørende betydning at tage højde for heterogeniteten i prisstivheder på tværs af økonomien, når man analyserer den dynamiske sammenhæng mellem produktion og prisdannelse. Som sådan kan denne analyse ses som et skridt på vejen mod at forstå sammenhængen mellem den prisstivhed, der typisk estimeres på basis af makroøkonomiske tidsserier, og den, der udledes fra mikroøkonomiske observationer.