Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Betalingsbalance

WP 65/2010: Forecasting Direct Investment Equity Income for the Danish Balance of Payments

Formueindkomsten fra direkte investeringer revideres ofte markant i forbindelse med den årlige revision af betalingsbalancens løbende poster, hvilket påvirker anvendeligheden af de foreløbige opgørelser. Hidtil har de foreløbige skøn for formueindkomsten fra direkte investeringer, egenkapital alene været baseret på oplysninger om virksomhedernes historiske rentabilitet. Vi tester en række modeller og konkluderer, at skøn baseret på en kombination af historisk egenkapitalforrentning og ændringer i konsensusdata for den forventede forbrugsvækst er mere nøjagtige end de hidtidige skøn. Når de nyudviklede modeller anvendes på den danske betalingsbalance, observeres de største forbedringer separat for udadgående og indadgående direkte investeringer. Revisioner på nettoformueindkomsten falder kun marginalt, da de store bruttorevisioner, som er resultatet af at anvende den hidtidige metode, har en tendens til (delvist) at udligne hinanden på nettobasis.(Findes kun på engelsk).