Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi

WP 66/2010: Dankort payments as a timely indicator of retail sales in Denmark

En væsentlig del af betalingerne i den danske detailhandel foregår med dankort, som er et elektronisk debetkort. Dankortbetalinger kan anvendes som en tidlig indikator for detailomsætningen, da dankortomsætningen for en given måned er tilgængelig omkring en uge efter månedens udløb, mens detailomsætningen først offentliggøres ca. 30 dage efter referencemåneden. I Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt 2. kvartal 2005, s. 17 opstilles en simpel regressionsmodel, der forklarer år-til-år væksten i værdiindekset for detailomsætningen ud fra år-til-år væksten i dankortomsætningen. Til brug for konjunkturvurdering er det særligt det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailomsætningen, der har interesse. I dette papir udvides den eksisterende model derfor i to dimensioner: modellering af sæsonmønstret og korrektion for prisudviklingen. Der opstilles to modeller til forklaring af det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailomsætningen ud fra dankortbetalinger. Den ene model er i årlige vækstrater (model 1), mens den anden er baseret på en kointegreret vektor autoregressiv model i månedlige vækstrater (model 2). Såvel model 1 som model 2 er bedre til at forudsige den sæsonkorrigerede detailomsætning end en AR(4)-model. Det viser, at dankortbetalingerne bidrager med væsentlig information til forklaring af detailomsætningen. Sammenlignes de to modeller ved RMSE, er forudsigelsesfejlene tydeligt mindre for model 2 end for model 1.