Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Færøsk økonomi er langsomt på vej ud af lavkonjunkturen. Væksten skyldes primært fiskeriet, hvor priserne generelt har været stigende. Fiskeriet var også årsag til fremgangen i eksporten, og der var i 2010 overskud på handelsbalancen. Ledigheden er i de seneste måneder faldet fra sit toppunkt i februar. Den økonomiske fremgang har haft positiv effekt på landskassens og kommunernes økonomi, og underskuddene er reduceret. Der er dog usikkerhed om den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser. Det har sammen med et strukturelt problem i form af overkapacitet i fiskeriet været medvirkende til, at kreditvurderingsbureauet Moody's har nedrevideret Færøernes kreditværdighed.