Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Dansk realkredit

Danske realkreditobligationer har klaret sig godt både under den finansielle krise og gældskrisen. Danske realkreditobligationer har i de seneste måneder udvist egenskaber, som kendetegner aktiver, som betragtes som sikker havn under finansiel uro. Denne udvikling ville ikke have fundet sted, hvis danske realkreditobligationerikke af investorer opfattes som blandt de mest sikre aktiver. Danske realkreditobligationers lave kreditrisiko og høje likviditet understøttes af en lang række juridiske og institutionelle forhold, som beskrives i artiklen. De kan bidrage til at forstå, hvorfor danske realkreditobligationer skiller sig positivt ud i international sammenhæng. De særlige forhold omfatter den tætte sammenhæng mellem lån og obligationer, som medfører, at realkreditinstitutterne ikke påtager sig markedsrisici af betydning, den begrænsede kreditrisiko som realkreditinstitutter kan påtage sig, realkreditinstitutternes mulighed for at øge bidrag fra alle låntagere, adgang til hurtigt at realisere pantet på et misligholdt lån og investorernes klare fortrinsstilling i en evt. konkurssituationen. Realkreditsektoren står samtidig over for udfordringer, som er blevet synliggjortaf krisen. Sektorens udfordringer og håndtering af disse beskrives ligeledes.