Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Den økonomiske krise i Irland, Island og Letland

Irland, Island og Letland er kommet i voldsomt økonomisk uføre i løbet af de seneste år. De tre lande har søgt det internationale samfund om hjælp til at løse akutte likviditetsproblemer og få ryddet op i deres økonomier. Artiklen sammenligner den økonomiske udvikling op til krisens udbrud og belyser ligheder og forskelle i landenes krisehåndtering. Samtidig ser artik-len på nogle af de erfaringer, som landene har draget af forløbet før og under krisen.