Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

En fortælling om to danske bankkriser

I artiklen sammenlignes krisen i dansk økonomi 1987-93 med årene 2008 og frem. Der var væsentlige forskelle med hensyn til det økonomiske ud-gangspunkt, væksten på eksportmarkederne og den første finanspolitik op til krisen. Fælles var en forudgående overophedning af økonomien og stærkt stigende ejendomspriser. I begge kriser havde mange af de pengeinstitutter, der måtte ophøre som selvstændige virksomheder, haft en meget stærk udlånsvækst, en høj andel af ejendomsrelaterede en-gagementer og forholdsvis mange store engagementer.