Analyser fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Analyser henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Finansiel stabilitet 2011

Kapitalgrundlaget i de danske pengeinstitutter blev generelt styrket i 2010. Samlet set blev pengeinstitutternes indtjening lidt forbedret, hvilket kan henføres til lavere nedskrivninger på udlån, om end niveauet fortsat er højt. Institutterne bør allerede nu forberede sig på udløbet af statsgarantierne i 2012 og 2013. Nationalbankens stresstest viser, at de danske pengeinstitutter samlet set under de nuværende kapitalkrav er kapitaliserede til at imødegå en mere negativ udvikling end forventet. Under de kommende kapitalkrav er dele af sektoren dog ikke tilstrækkeligt kapitaliserede til at modstå negative stød til den økonomiske udvikling. Realkreditinstitutternes behov for løbende at kunne udstede obligationer er øget markant de senere år. Basel III og makroprudentiel regulering behandles i to specialkapitler. Basel III fastsætter strengere krav på kapital- og likviditetsområdet. Overgangsperioden giver institutterne tid til at foretage de nødvendige tilpasninger, men institutterne bør allerede nu planlægge, hvordan de skal finde sted. Makroprudentiel regulering skal adressere systemiske risici i det finansielle system og derved fremme finansiel stabilitet til gavn for den økonomiske vækst og velfærd.