Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Formueindkomst fra udlandet

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet udgjorde 4.537 henholdsvis 4.356 mia. kr. ultimo 2010, dvs. Danmarks nettoformue var på 181 mia. kr. Sammenholdesdenne med en formueindkomst på 42 mia. kr., giver det umiddelbart et simpelt afkast på 23 pct. For at forstå, hvordan denne indtægt er fremkommet, er det nødvendigt at se på, hvilke elementer der genererer formueindkomsten. Artiklen giver et overblik over, hvordan Danmarks formueindkomst skabes, og hvilke typer af investeringer der bidrager mest.