Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Håndtering af nødlidende pengeinstitutter i Danmark

I juni 2010 vedtog Folketinget en ny ordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter i form af en fast ramme for ordnet afvikling. Ordningen tilbyder et klart alternativ til konkurs i form af en kontrolleret afvikling gennem statens afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet. Ordningen har fået stor opmærksomhed, både herhjemme og i udlandet. Artiklen beskriver baggrunden for ordningen og gennemgår ordningen i hovedtræk. Håndteringen af Amagerbanken, der blev nødlidende i februar 2011, anvendes som case study.