Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Indikatormodeller for det private forbrug

Det private forbrug er den største komponent i den samlede efterspørgsel. Forudsigelse af privatforbruget er derfor en vigtig del af arbejdet med konjunkturprognoser. Flere indikatorer for det private forbrug offentliggøres tidligt i forhold til nationalregnskabet. Artiklen undersøger forskellige indikatorers evne til at beskrive den samtidige og fremtidige udvikling i privatforbruget. Analysen viser, at indikatorerne forbedrer vurderingen af den aktuelle udvikling i det private forbrug betydeligt i forhold til en simpel autoregressiv model, hvor det aktuelle forbrug forudsiges på grundlag af den historiske forbrugsudvikling. Indikatorerne kan også spille en vis rolle i forudsigelsen af det kommende kvartals udvikling.