Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Internationale råvarepriser: cykel, boble eller niveauskifte?

Priserne på råvarer viste en opadgående tendens fra årtusindskiftet og frem til finanskrisen i 2008. Efter et brat prisfald i kølvandet på krisen er råvareprisstigningerne nu vendt tilbage. Artiklen sætter den aktuelle udvikling på råvaremarkederne i et historisk perspektiv og diskuterer, om de senere års prisstigningsbølger afspejler cykliske forhold, en spekulationsdrevet boble eller en strukturelt betinget stigning i de relative priser.