Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Boligmarked

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes?

Artiklen beskriver, hvordan de store udsving i boligpriserne medfører betydelige samfundsøkonomiske omkostninger. Det vises, at fastfrysningen af den nominelle ejendomsværdiskat og indførelsen af af-dragsfrie boliglån har forøget de generelle konjunkturudsving i dansk økonomi ved at øge udsvingene på boligmarkedet. En genindførelse af koblingen mellem den aktuelle ejendomsværdiskat og de aktuelle boligpriser kan bidrage til en mere stabil økonomisk udvikling og forebygge en yderligere udhuling af de offentlige indtægter. En gradvis udfasning af afdragsfrie realkreditlån til ejerboliger vil ligeledes skabe mere stabilitet på boligmarkedet. Disse reformer kan gennemføres uden væsentlige negative kortsigtsvirkninger på boligpriserne.