Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

Konjunkturudsving og offentlige finanser

Udviklingen i den offentlige budgetsaldo afhænger både af den aktive finanspolitisk og af konjunkturudviklingen. Denne artikel sætter fokus på forskellige metoder til at rense den faktiske saldo for konjunkturen og andre midlertidige udsving. Derved opnås et mål for den strukturelle budgetsaldo, som giver et billede af den underliggende udvikling i de offentlige finanser. Den strukturelle budgetsaldo bliver opgjort af en række nationale og internationale institutioner. Afvigelser mellem opgørelserne kan henføres til forskellige metoder til beregning af den cykliske del af saldoen og til omfanget af korrektioner for andre midlertidige forhold. I den mest udbredte metode er opgørelsen afhængig af skøn for produktionsgabet. Det er desuden afgørende for opgørelsen af den danske strukturelle budgetsaldo, at der korrigeres for større udsving i en række indtægtsposter.