Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt 2011, 1. kvartal, Del 1

Seneste økonomiske og monetære udvikling; Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Konjunkturudsving og offentlige finanser; Indikatormodeller for det private forbrug; Den økonomiske krise i Irland, Island og Letland; En fortælling om to danske bankkriser; Status på Basel III – likviditet og kapital; Likviditet i danske realkredit- og statsobligationer; Makrovirkninger af finansiel regulering; Ny statistik over strukturerede obligationer. Se også Del 2 af Kvartalsoversigten. Kvartalsoversigt - 2. kvartal 2011 planlægges offentliggjort 16. juni 2011.